Ulos luontoon!

11.8.2015

Ihmisten lempipaikat ovat usein luontoympäristöjä, joihin vetäydytään silloin, kun halutaan olla yksin, selvittää ajatuksia, kerätä voimia tai toipua jostain. Koemme useat luontoympäristöt rauhoittavina, elvyttävinä ja miellyttävinä ympäristöinä, jotka ylläpitävät sisäistä tasapainoamme. Kokemuksemme riippuu osittain siitä, että koemme jotkut paikat, kuten luontoympäristöt vähemmän vaativina kuin toiset paikat, kuten urbaanit ympäristöt. Jotkut paikat ovat luontaisesti restoratiivisempia kuin toiset, mutta myös omat mieltymyksemme vaikuttavat siihen, miten koemme ympäristömme. Myös muut kuin luontoympäristöt voidaan kokea restoratiivisina. Yleisesti restoratiiviset ympäristöt miellyttävät silmää sekä ovat kiehtovia ja kiinnostavia. Ne eivät pelkästään mahdollista stressistä palautumista vaan myös edistävät sitä.

Luontoyhteys on välttämätön hyvinvoinnillemme. Sekä luonnon katselemisella että kokemisella on eheyttäviä ja stressiä vähentäviä vaikutuksia ihmisille. Vietämme silti rakennetussa ja monesti hyvin epäluonnollisessa ympäristössä suurimman osan ajastamme. Onneksi rakennetussakin ympäristössä voimme kokea yhteyttä luontoon monilla tavoilla. Restoratiivisella suunnittelulla voidaan luoda syvempi yhteys ihmisen ja luonnon välille. Olennaisinta on rakennuksen sijainti ja ikkunanäkymä. Se mitä ikkunasta näemme, vaikuttaa mielialaamme ja terveyteemme. Mitä enemmän ikkunoita eri suuntiin on, sitä enemmän maisemaa saamme sisälle. Vaikkei maisemamme olisikaan vehreää metsää tai sinistä merta, saamme ikkunan kautta usein kuitenkin luonnonvaloa, joka yhdistää meidät luontoon ja aikaan. Luonnonvalo muuttuu päivän edetessä ja luo meille luonnollisen vuorokausirytmin. Luonnon katselulla, luonnonvalolla ja luonnonmateriaaleilla on todistetusti positiivia vaikutuksia hyvinvoinnillemme.

Vielä parempaa on kuitenkin luonnon kokeminen ”luonnossa”. Luonnossa kulkiessa kaikki aistit saavat positiivisia virikkeitä. Luonto vangitsee huomiomme, mutta ei aiheuta stressiä vaan kiehtoo positiivisella tavalla ja tarjoaa pakoa arjesta, melusta ja liiallisista ärsykkeistä. Nyt kun sää sallii, voidaan luonnosta ja ulkoympäristöistä nauttia täysin rinnoin!

Kuva: Meeri Heikkilä